1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

viacons (11)Obiectul principal de activitate al SC VIACONS RUTIER SRL Huși:

- Lucrări de construcții a drumurilor și  autostrăzilor- cod CAEN 4211

Pe lângă aceste activități societatea mai prestează o serie de servicii cuprinse în codul CAEN,

care se referă la construcții exploatări forestire, prelucrare mase lemnoase, transport rutier de mărfuri, comerț cu materiale de construcții, închirieri de utilaje etc.

Lucrările de construcție de drumuri ce constituie principala preocupare în activitatea societății, se realizează numai pe bază de proiecte de execuție și caiete de sarcini puse la dispoziție de beneficiari și aprobate de verificatori de proiecte.

Toate lucrările s-au obținut legal prin licitații publice sau încredințare directă, iar la sfârșitul execuției, acestea s-au înscris în termenele contractuale stabilite cu beneficiarii, calitatea fiind realizată conform cerințelor exprimate în caietele de sarcini.

Nu au fost inregistrate reclamații sau nemulțumiri din partea beneficiarilor.

Toți beneficiarii au dat recomandări privind calitatea lucrărilor executate favorabile, exprimate verbal sau în scris.

În anul 2006, firma a implementat şi menţine în prezent un sistem de management al Calității care îndeplineşte condiţiile standardului SR EN ISO 9001:2001, de mediu prin eliberarea certificatului ISO 14001:2004 și un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale prin eliberarea certificatului OHSAS 18001:2007 fapt certificat de către SC ALL CERT SYSTEMS SRL Bucuresti, recunoscute și la nivel internațional, ca urmare a parteneriatului cu EFQM ( European Foundation for Quality Management).

În anul 2007 s-a trecut la standardul SR EN ISO 9001:2008.viacons (9)

Sistemul de management din cadrul SC VIACONS RUTIER SRL este prezentat si descris in Manualul de Management al Calitatii, Mediului si protectiei muncii, fiind elaborat in conformitate cu prevederile Standardelor de Referinta SR EN ISO 9001:2001 , SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001 si a Legii nr. 10/ 24.10.1995.

Politica in Domeniul Calitatii, Mediului, protectiei muncii cat si  Angajamentul Managementului prezentate in deschiderea Manualul de Management al Sistemului de Management Integrat este exprimata responsabilitatea Directorului General cu privire la politica pentru calitate.

Obiectivele societatii referitoare la calitate sunt :

 • Obtinerea si mentinerea unei pozitii de leader pe piata romaneasca in domeniul nostru de activitate
 • Satisfacerea cerintelor clientilor in conditiile respectarii cerintelor legale si normativelor din domeniu
  • Refacerea mediului inconjurator, ocupat temporar de organizarea de santier, dupa finalizarea executiei.

 

SMC urmăreşte să demonstreze aptitudinea organizaţiei noastre de a satisface permanent atât cerinţele clienţilor cât şi pe cele legale şi de reglementare aplicabile, în scopul creşterii satisfacţiei acestora pentru serviciile achiziţionate, ca şi a celorlalte părţi interesate.

Mentinerea SM se face posibila prin urmatoarele :

 • identificarea, aplicarea, operarea, controlul, măsurarea, monitorizarea, analiza şi îmbunătăţirea continuă a proceselor  SMC, inclusiv, când este cazul, a celor externe;
  • documentarea sistemului de procese in FP si PO specifice;
  • determinarea succesiunii si interactiunii proceselor ;
  • determinarea metodelor necesare pentru a se asigura că atât funcţionarea cât şi controlul proceselor sunt eficace;
  • alocarea de resurse şi informaţii care să sprijine functionarea optimă şi monitorizarea fiecărui proces;
  • implementarea acţiunilor necesare pentru a obtine rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării proceselor.
   • respectarea reglementarilor si prevederilor legale, a legislatiei in vigoare
   • identificarea posibilelor accidente si situatii de urgenta de mediu si asigurarea capacitatii de a raspunde unor astfel de situatii, de a preveni si reduce impactul asupra mediului care poate fi  asociat acestora.
    • competenta necesara personalului
   • comunicarea externa privind aspectele semnificative de mediu
   • monitorizarea, masurarea si analiza proceselor identificate, a caracteristicilor principale ale  operatiilor si activitatilor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului, urmarirea performantei de mediu
    • analiza periodica a sistemului de catre managementul de la cel mai inalt nivel  pentru a se  asigura ca acesta este in permanenta corespunzator, adecvat si eficient

In cadrul societatii au fost identificate urmatoarele procese:

a) Procese de management: auditurile interne, monitorizarea satisfactiei clientilor, actiuni corective, actiuni preventive, controlul produsului neconform, analiza datelor, analiza efectuata de management si imbunatatire continua.

b) Procese de realizare: contractare, aprovizionare, subcontractare; realizarea lucrarii

c) Procese suport: instruirea personalului, comunicarea interna, verificarea metrologica a DMM; monitorizarea lucrarilor; monitorizarea proceselor.

Succesiunea si interactiunea acestor procese identificate este prezentata in  ,,Harta proceselor şi subproceselor’’ sistemului de management al SC VIACONS RUTIER SRL ;

Pentru procesele enumerate mai sus sunt asigurate resurse si informatii necesare in vederea operarii si monitorizarii acestora.

Sistemul de management adoptat de societate este imbunatatit continuu pentru a fi apt sa realizeze efectiv politica si obiectivele stabilite de catre conducerea societatii.

 

Administratorul SC VIACONS RUTIER SRL isi asuma angajamentul pentru mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SM. Mijloacele utilizate pentru sustinerea acestui angajament sunt:

-                 stabilirea unui proces viabil de comunicare in cadrul societatii a cerintelor clientilor

-                 punerea la dispozitia angajatilor a documentelor legislative si de reglementare in domeniu;

-                 stabilirea politicii societatii;

-                 comunicarea obiectivelor generale ale societatii si asigurarea ca la nivelul compartimentelor aceste obiective sunt stabilite concret ;

-                 punerea la dispozitie a resurselor umane, materiale, financiare, logistica necesare desfasurarii proceselor;

-                 programarea si conducerea analizelor efectuate de management.

 

Unul din obiectivele stabilite este satisfacerea cerintelor clientilor. Acestea se realizeaza prin analiza atenta a cerintelor clientului, analiza cerintelor referitoare la produs, prin identificarea normativelor/reglementarilor in vigoare si prin stabilirea unui proces de comunicare cu clientul.

Informatiile relevante referitoare la multumirea sau nemultumirea clientilor sunt preluate si prelucrate prin ,,chestionare satisfactie clientului”cat si prin ’’registrul de reclamatii clienti’’.

Obiectivele generale ale societatii sunt stabilite de catre Administratorul societatii si sunt incluse in politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii. Acestea sunt transpuse in obiective specifice si masurabile la nivelul fiecarui compartiment. Obiectivele sunt actualizate ca urmare a masurilor de imbunatatire care reies din analiza efectuata de management.

In societatea SC VIACONS RUTIER SRL personalul care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea corespunde din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei. Aceste cerinte specifice, sunt identificate si documentate in fisa postului.

SC VIACONS RUTIER SRL dispune de infrastructura si de toate dotarile necesare realizarii unei calitati adecvate pentru lucrarile si serviciile oferite clientilor sai, cum ar fi : echipamente si utilaje, dotari pentru organizarea de santier, dispozitive de masurare si monitorizare si tehnica de calcul.

Starea corespunzatoare a infrastructurii se realizeaza prin asigurarea unei mentenante corespunzatoare, executata atat in cadrul organizatiei cat si la terti.

Documentatia sistemului de management al societatii este conceputa astfel incat sa furnizeze informatii adecvate, sa demonstreze conformitatatea SM cu cerintele referentialelor si sa conserve experienta acumulata. Documentatia SM este compusa din:

-                 Manualul  de Managenent Calitate, Mediu, Securitate si Sanatatea in munca ;

-                 Politica in domeniul calitatii,mediului, sanatatii si securitatii in munca

-                 Obiective generale si specifice;

-                 Proceduri documentate cerute de standardele de referinta;

-                 Procedurile operationale, fise de proces,  proceduri tehnice de executie si control;

-     Inregistrarile emise si documentatia specifica produsului (planurile calitatii, PCCVI-uri, documentatia de executie, documentele contractuale etc).

-     Documentatia astfel structurata tine seama de marimea si tipul activitatilor desfasurate in organizatie, de complexitatea si interactiunea proceselor,  de competenta si experienta personalului.

 

Pentru rezultate economico-financiare bune, firma noastră a obţinut mai multe diplome astfel:

 • în 2006 locul 1 pe judet pe domeniul “Intrprinderi mici“ conform clasificarii din Topul Naţional al Firmelor Private, emis de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania;
 • în 2006 locul I în Topul judeţean al firmelor acordat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Vaslui ;
 • în 2007 locul I în Topul judeţean al firmelor acordat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Vaslui ;
 • în 2009 locul I în Topul judeţean al firmelor acordat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Vaslui ;
 • în 2009 diplomă de excelenţă pentru clasarea in primele trei locuri in ultimii trei ani ale Topului Judetean al Firmelor, acordată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura Vaslui ;