1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

viacons (3)Conducerea S.C.VIACONS RUTIER S.R.L, consideră resursa umană principalul mijloc în desfașurarea proceselor aducătoare de profit în societate.

Din acest punct de vedere resursa umană, în special personalul tehnico-productiv are pregătirea, calificarea și experiența necesară, aceste caracteristici fiind specificate prin fișele de post.

Din totalul de 57 angajați sunt 3 de conducere și 6 tehnic productivi.

Un rol important se acordă instruirilor periodice.

Calificarea, recalificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului este o preocupare permanentă și se realizează pe masura identificării acestor cerințe și în baza unor programe periodice.

Strategia adoptată de conducere, împreună cu factorii responsabili pentru a realiza și asigura ținerea la zi a cunoștințelor profesionale ale personalului, se realizează prin:

-perfecționarea pregătirii conform planului anual de perfecționare –elaborat de serviciile de resort din cadrul societății, pentru fiecare nivel profesional al salariaților;

-informarea tehnică de specialitate prin studierea materialelor tehnice;

-informarea în domeniul tehnic și în domeniul asigurării calității prin participarea la instruiri în domeniul sistemelor calității și a controlului proceselor din cadrul lotului de drumuri și a celei referitoare la calitatea produsului obținut în cadrul lotului.

Instruirea personalului nou angajat constă în prezentarea și insușirea politicii în domeniul calității, a obiectivelor și a documentelor sistemului calității.

Personalul care execută procese speciale ca ridicări, lucru cu instalații hidraulice, instalații sub presiune și instalații care intră sub incidența ISCIR, trebuie să fie calificat(autorizat) de organisme de calificare abilitate sau de responsabili tehnici din cadrul societății.

Calificarea se obține în urma unor instruiri și examinări desfășurate în conformitate cu procedurile elaborate de organismele de calificare.

Înregistrăarile corespunzătoare referitoare la instruirea personalului, se păstrează la serviciul personal constituindu-se dovezi obiective în acest sens.

Referitor la problemele folosirii eficiente a resursei umane, conducerea societății pune pe prim plan spiritul de lucru în echipă, corelat cu o motivație adecvată și loialitate față de interesele majore de orice natură a societății.